ایکیگای

دستاورد بزرگ در صنعت کوانتوم؛ دانشمندان برای اولین‌بار، ۵۱ کیوبیت را درهم‌تنیده کردند!

گروهی از دانشمندان در چین می‌گویند سیستمی طراحی کرده‌اند که شامل ۵۱ کیوبیت درهم‌تنیده است. این نخستین‌بار است که چنین ادعایی مطرح می‌شود. تعداد بی‌سابقه‌ای از بیت‌های کوانتومی (کیوبیت) در داخل کامپیوتری کوانتومی درهم‌تنیده شده‌اند. پیش‌تر، دانشمندان بارها تلاش کرده‌ بودند ازطریق تعداد نسبتاً زیادی کیوبیت به چنین هدفی دست پیدا کنند؛ با‌این‌حال، هیچ‌یک از […]