قبل از بیگ بنگ زمان و مکان وجود نداشته است. بدون وجود یکی از این پارامترها دنیای ما نمی‌تواند وجود خارجی داشته باشد. اما آیا ممکن است جهان ما از هیچ به وجود آمده باشد؟ در ابتدا باید به این موضوع فکر کنیم که هیچ چیست. به صورت خلاصه هیچ به معنی چیزی است که […]

حیوانات به آن شکلی که ما تصور می‌کنیم قادر به صحبت کردن و یا برقراری ارتباط نیستند. حیوانات با توجه به میزان هوشی که دارند می‌توانند به صورت ساده تا پیچیده‌ای با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. حتی درختان و گیاهان هم راه‌هایی برای برقراری ارتباط به منظور اطلاع به سایر گیاهان در مورد کمبود منابع […]