توسعه زبان جدید با هوش مصنوعی

زبان و گفتار توانایی پیچیده‌ای است که طی هزاران سال در انسان تکامل پیدا کرده است و به ما اجازه می‌دهد با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم. زبان ابزار بسیار کاربردی برای انسان‌ها است و کمک زیادی به توسعه و پیشرفت ما کرده است؛ به طوری که ما قادر هستیم حجم زیادی از اطلاعات و تجربیات را از یک نسل به نسل دیگر انتقال دهیم و به اصطلاح دیگر نیاز نیست چرخ را از اول اختراع کنیم. یکی از تفاوت‌های فاحش انسان و سایر موجودات در همین زبان است که باعث به وجود آمدن اختلاف زیادی بین انسان و سایر موجودات شده است. اگر نوزاد انسان در بدو تولد در اجتماع انسان‌ها نباشد و میان موجودات دیگر بزرگ شود، رفتاری شبیه به آن موجودات پیدا می‌کند و حتی برتری و توانایی حیوانات نسبت به او در برخی از کارها مانند شکار، نبرد، و حتی برخی از کارهای فکری بیشتر خواهد بود. ما به دنیا می‌آییم و با کمک زبان و برقراری ارتباط، دانش و تجربه گذشتگان را یاد گرفته و ادامه راه آن‌ها را می‌رویم و به همین شکل هر آن چه که گذشتگان زیربنای آن را ساخته‌اند، کامل تر کرده و توسعه می‌دهیم. زبان اهمیت بسیار ویژه‌ای در ایجاد تفاوت میان انسان و سایر موجودات داشته است و اگر نوزادان انسان در محیطی رشد کنند که تمدن و زبان برای انتقال دانش در آن وجود نداشته باشد، با سایر موجودات زنده تفاوتی نخواهند داشت.

با وجود اهمیت زیادی که زبان دارد، اما همچنان زبان باعث ایجاد محدودیت‌های زیادی در بشر شده است. زبان به الگوهای ذهنی ما ساختار و جهت می‌دهد؛ زمانی که با خود فکر می‌کنیم، در واقع داریم با خودمان در ذهن صحبت می‌کنیم؛ یعنی اگر زبان یک فرهنگ قدرتمندتر باشد، حتی در کیفیت فکر کردن آن فرهنگ نیز تاثیرگذار است و می‌تواند اسباب رشد و پیشرفت بیشتر و سریع‌تر را برای آن‌ها مهیا کند.

یکی از جنبه‌های مهم که باید در رابطه با زبان در نظر بگیریم این است که زبان در طول هزاران سال به صورتی غیر نظام مند و با توجه به رویدادها و فراز و نشیب‌های تاریخی توسعه پیدا کرده است. برخی کشورها با جنگ و استعمارگری زبان خود را در بین اجتماعات دیگر رواج دادند، برخی دیگر با هنر و ادبیات سعی کردند زبان را حفظ کنند، برخی با ساده سازی و نفوذ موفق شدند زبانشان را رواج دهند و برخی از کشورها با یکدیگر تلفیق شدند و زبان مشترکی بین آن‌ها توسعه پیدا کرد به طوری که در حال حاضر بیش از 6500 زبان مختلف در سراسر دنیا وجود دارد. این زبان‌ها نقاط ضعف و قوت خود را دارند و خود آن‌ها از نظر لهجه و گویش به دسته بندی‌های بیشتری تقسیم می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد زبان علیرغم این که در تکامل انسان نقش اساسی بازی کرده است ولی همچنان مانعی بزرگ در مسیر بشر به منظور رشد و ارتقاء سریع‌تر و کامل‌تر بوده است.

برخی از جنبه‌هایی که در زبان وجود دارند و به ذهن ما سمت و سو داده‌‌اند در زمان حاضر صحیح نیستند و باعث می‌شوند ذهن ما در چارچوبی غیر صحیح الگوسازی کند. به عنوان مثالی ساده برخی انسان‌ها امکان دارد از واژه “راست و چپ” علاوه بر جهت برداشت “درست بودن و نادرست بودن” داشته باشند. و یا به عنوان مثالی دیگر ما واژه سرما و گرما را به کار می‌بریم در صورتی که امروزه می‌دانیم سرما عدم وجود گرما است و یا “تاریکی و روشنایی” دو عبارتی است که در زبان‌ها وجود دارد و از نظر یک ساختار صحیح باید بگویم وجود نور یا عدم وجود نور. و یا ما یاد گرفته‌ایم که بگوییم انسان خوب یا انسان بد، در صورتی که خوب و بد بودن واسبتگی شدیدی به این دارد که یک فرد چقدر به ما سود یا ضرر می‌رساند و انسان بد از نظر یک اجتماع احتمال دارد انسان خوبی از نظر اجتماع دیگر باشد. در زمان‌های قدیم نسبیت و این که هر چیزی با توجه به مقایسه و نسبیت معنا پیدا می‌کند هنوز مثل امروز مطرح نبوده است و احتمالا دسته بندی‌ها به این شکل صورت می‌گرفته است و الگوهای کلامی غیر صحیحی را توسعه می‌داده است که امروزه همین الگوها باعث شده‌اند ذهن ما در همان چارچوب فکر و تجزیه و تحلیل کند.

امروزه انسان‌هایی که در جهت خواسته‌های خود قدم بگذارند و احساس رضایت خاطر داشته باشند زیاد نیست و یکی از دلایل آن می‌تواند زبان باشد. انسان‌های خوشحال قوانینی را دنبال می‌کنند؛ آن‌ها نسبت به حقایق آگاهی بیشتری دارند و در جهت و مسیری که کائنات تعیین کرده است حرکت می‌کنند. امروزه ما فاصله زیادی نسبت به واقعیت داریم و بسیاری از انسان‌ها به نوعی به صورت کاملا غریزی گذران زندگی می‌کنند. احتمالا یک زبان که بر اساس الگوهای طبیعی و واقعیت توسعه داده شده باشد بتواند انسان‌ها را در مسیری قرار دهد که کاملا متفاوت از مسیر کنونی باشد.

همچنین یکی از مهم‌ترین کارهایی که در ذهن انسان و سایر موجودات انجام می‌شود، دسته بندی است. دسته بندی مبنایی است که هوش مصنوعی بر اساس آن شکل گرفته است. ما همه چیز را در ذهن خود دسته بندی می‌کنیم. ساختار ذهن ما بر اساس دسته بندی و به نوعی الگوسازی است. انسان‌ها هر چقدر هم که باهوش باشند توانایی محدودی در الگوسازی و دسته بندی دارند. دسته بندی مرزها را مشخص کرده است. دسته بندی تاثیر زیادی بر روی ذهنیت و طرز تفکر انسان دارد. به عنوان یک مثال ساده ما درس‌ها را به وجود آوردیم و سپس با کمک دسته بندی درس‌ها را شاخه بندی کردیم، رشته‌ها به وجود آمدند و می‌توان تصور کرد اگر کمی این دسته بندی تغییر داده شود می‌تواند تاثیر بسیار زیادی در بهره وری و یا کاهش بهره وری داشته باشد؛ همان طور که در حال حاضر بسیاری از رشته‌های درسی همپوشانی زیادی با یکدیگر دارند. کسی که در یک زمینه خاص درسی مهارت پیدا کرده است به نوعی این تلقین را پذیرفته است که توانایی کاری در زمینه‌های دیگر را ندارد. این قوانین و استانداردها و دسته بندی‌ها توسط یک سری از انسان‌های دیگر و با بدون هیچ گونه دلیل و استدلال محکمی به وجود آمده‌اند و همواره امکان اصلاح و تغییر دارند و نمی‌توان به صورت قوانین بنیادین و محاسبات ریاضی به آن نگاه کرد. این دسته بندی‌ها باعث شده‌اند ساختار ذهن انسان در چارچوب خاصی تفکر و استدلال کند.

امروزه ولی تمام ابزارهای لازم برای توسعه یک زبان و گویش جدید در دسترس است. باید اجازه دهیم هوش مصنوعی تسلط کاملی به تمام زبان‌ها دنیا پیدا کند؛ یک هوش مصنوعی با شناخت تمام زبان‌ها، تمام گویش‌ها و تمام دسته بندی‌هایی که به دست انسان‌ها تکامل پیدا کرده است، می‌تواند قدرتمندتر از هر بشری دست به خلق یک روش ارتباطی جدید بزند. یک هوش مصنوعی که بدون اعمال هیچ گونه فیلتری توسط افراد متعصب و سودجو و به صورت کاملا آزادانه شروع کند تمام دانش بشر را یکجا پردازش کند و با هزاران پارامتر آموزش ببیند. این هوش قادر خواهد بود یک روش ارتباطی جدید خلق کند. یک زبان جدید برای تمام انسان‌ها. دسته بندی‌های جدید. می‌توان تصور کرد که این زبان واحد می‌تواند نقش فزاینده‌ای در پیشرفت بشر داشته باشد و مرزهای بین کشورها را حذف کند. می‌تواند ذهن ما را هر چه بیشتر در جهت قوانین کائنات سازمان دهی کند و علیرغم حفظ انگیزه در بشر، فاصله اجتماعی بین انسان‌ها را کمرنگ‌تر از همیشه کند. زبانی که احتمالا نزدیکی زیادی با زبان ریاضیات داشته باشد و به نوعی با ساختاری کاملا منطقی و بنیادین و به دور از قراردادها و موارد من درآودری و مجعول خلق شده باشد. زبانی که به نظام فکری بشر ساختاری بدهد تا همتراز با حرکت و تکامل کائنات ساختار پیدا کرده باشد. به نظر می‌رسد تمام ابزارهای لازم برای خلق این زبان در دسترس باشند.

0 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

می خواهید در گفت و گو شرکت کنید؟
خیالتان راحت باشد :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *