پینه آل

چشم سوم یا غده صنوبری. برخی از تمدن‌های باستانی اهمیت ویژه‌ای برای این عضو از مغز قائل بوده‌اند. احتمال دارد این عضو نقشی در آگاهی انسان داشته باشد و به نوعی اجازه دهد احساس همیشگی ما در مورد زمان و مکان به سطح گسترده‌تری صعود پیدا کند. دکتر جو دیسپنزا یکی از پژوهشگران موفق که […]

پادماده (Antimatter)