جسم/فکر/روح

توسعه زبان جدید با هوش مصنوعی

زبان و گفتار توانایی پیچیده‌ای است که طی هزاران سال در انسان تکامل پیدا کرده است و به ما اجازه می‌دهد با یکدیگر ارتباط برقرار کنیم. زبان ابزار بسیار کاربردی برای انسان‌ها است و کمک زیادی به توسعه و پیشرفت ما کرده است؛ به طوری که ما قادر هستیم حجم زیادی از اطلاعات و تجربیات […]

جوهره وجود

حیات معنادار است، تا جایی که از نظر احتمالات می‌دانیم (حداقل در قلمرو کشف شده توسط بشر) کمیاب است و موارد زیادی باید دست در دست هم بدهند تا حیات رخ بدهد. تمثیلی وجود دارد که می‌گوید “هر چقدر حرف در کنار یکدیگر بریزی غیر ممکن است این حروف جای خود را پیدا کرده و […]