نسبیت خاص

نظریه نسبیت خاص انیشتین چگونگی و تأثیر تغییر سرعت جسم را بر اندازه گیری زمان، مکان و جرم آن جسم توضیح می‌دهد. این نظریه‌ یکی از مهم‌ترین نظریه‌ها‌ی تاریخ علم است زیرا دید بشر را نسبت به فضا و زمان به‌ کلی تغییر داد. نسبیت یکی از شاخه‌های مهم فیزیک است که جنبه‌های نظری و […]

در هم تنیدگی کوانتومی

درهم‌تنیدگی کوانتومی (Quantum Entanglement)، پدیده‌ای فیزیکی است و هنگامی رخ می‌دهد که گروهی از ذرات تولید شده، برهمکنش می‌کنند یا در مجاورت فضایی (مکانی) قرار می‌گیرند، به گونه‌ای که حالت کوانتومی هیچ ذره درون گروه را نتوان به‌طور مستقل از حالت سایر ذرات توصیف نمود. این حالت وقتی که ذرات در فاصله زیاد از یکدیگر […]

جهان موازی

فرضیه جهان موازی یا گیتی‌های موازی در سال ۱۹۵۴، توسط یک دانشجوی دکتری از دانشگاه پرینستون به نام هیو اورت که ایدهٔ عجیبی را مطرح کرد شروع شد. در آن ایده: گیتی‌هایی موازی وجود دارند، دقیقاً مانند جهان و گیتی ما. همه این گیتی‌ها با ما در ارتباط هستند، در واقع آنها شاخه‌ای از گیتی […]